Boka kostnadsfritt samtal Föranmäl kursintresse

Distanskursen - Ett tryggt kostliv

Kursen möjliggör för dig att upptäcka vad som är hållbart för din personliga hälsa. Med hjälp av ett medkännande förhållningssätt, kommer du få möjlighet att omfamna vad som kan förstärka och bidra till ditt trygga kostliv. 

Anmäl intresse

Vid en intresseanmälan får du ta del av ytterligare information. Den är ej bindande 

Ja tack

Välj kurspaket för ditt unika behov

Grunda - För dig som önskar lära men gärna planerar och styr själv
Fördjupa- För dig som vill utforska kring nuläge, mål, motivation och plan
Utveckla - För dig som söker personlig utveckling och långsiktig förändring
För förståelse och kunskap

Grunda

Står du redo att göra en förändring i ditt hälso- eller kostliv men gärna utforskar, upptäcker eller genomför på egen hand? 

Kanske söker du kunskap, förståelse eller vill hitta en stabil grund för vad som historiskt styrt dina hälsoval och hur du kan hjälpa dig själv framåt? Möjligen har du tidigare försök i bagaget men inte funnit varaktighet eller hållbarhet i dina vanor? 

Vad ingår?

Grunda består av sex omfattande kursdelar. Du lyssnar och genomför dem när det passar dig.

Ta del av innehållet nedan längre ner.

För individuella mål

Fördjupa

För dig som vill förvalta kursinnehållet och de upptäckter du gör. Med Fördjupa får du en chans och hjälp att förankra innehållet ytterligare. Vi utgår från din nuvarande situation och finner tillsammans din personliga väg, oavsett om du har en diffus känsla eller ett specifikt mål du vill uppnå inom hälsa. 

Vad ingår?

Förutom sex omfattande kursdelar så ingår två hälsoutvecklande samtal med mig. Att kombinera kursen med individuella samtal kan bidra med en skjuts och motivation i önskad förändring.

Ett samtalstillfälle är 45 minuter långt

För personlig utveckling

Utveckla

För dig som vill ta ett större omtag i din personlig utveckling, kost- och hälsoliv. Kanske har du erfarenhet av många års kämpande i motvind och ohälsa? Har du känslan av att ha provat "allt"? Du kanske har fått uppleva skulden eller skammen i att  återkommande försöka och göra alla rätt, men gått miste om känslan av att vara tillfreds eller få må bra?  

Vad ingår? 

Förutom sex omfattande kursdelar så ingår fem hälsoutvecklande samtal med mig. En kontinuitet och frekvens i samtalen öppnar för en långvarig och hållbar förändringsprocess.

Ett samtalstillfälle är 45 minuter långt.

Har du bestämt vilket ditt trygga val är?

Yes! 

Sex fullsmockade kursdelar

Oavsett vilket paket du landar i så ingår alla sex kursdelar
1 - Kost- och hälsolivet tar form 

Del av innehåll: Formande, präglingar, gener, hjärnan, drifter, beroenden, normer, ideal, allmänna kostråd, ätmönster, triggers, känslomat

Syfte: Att du ska få en inblick kursens mål och en kunskapsbas i inre och yttre faktorer som kan ha en inverkan på dina val i kostlivet. Samt att du ska få en grundläggande förståelse hur du kan synliggöra och göra något hjälpsamt i dina egna tankar, känslor eller beteendemönster.

2 - Stärkande hälsa & flera perspektiv

Del av innehåll: Människosyn, livsåskådning, världsuppfattning, värderingar, främja hälsa vs motarbeta ohälsa, meningsfullhet, drivkrafter

Syfte: Att du ska få ett bredare perspektiv och förståelse för faktorer som kan vara med och styra eller påverka när du betraktar omvärlden eller dig själv. Syftet är även att du ska få en inblick i hur det går att ha ett främjande och stöttande förhållningssätt i ditt kostliv.

3 - Tänd den inre glöden & fysiologin i kostlivet 

Del av innehåll: Din inre glöd, stegvis förändring, motgångar, näringsupptag, näringsfysiologi, tarmhälsa, matsmältning, immunförsvar, inflammatoriska tillstånd

Syfte:  Att du får möjlighet att utforska och definiera kring din motivation och dina önskemål framåt. Syftet är även att du får en förståelse för hur din kropp kan tillgodogöra sig energi, och hur din näringsstatus kan höra ihop med olika hälsotillstånd, samt få förståelse för olika sjukdomar och tillstånd.

4 - En inombords resa med inspiration från bordet

Del av innehåll: Livsmedelsgrupper, metabolt syndrom, insulinresistens, blodfetter, långtidsstress och kortisol

Syfte: Att du får en grundläggande förståelse för olika livsmedelsgrupper, samt hur olika hälsotillstånd kan se ut relaterat till kost, stress, inflammation och återhämtning. Här får du även prova ett alternativ för återhämtning. 

5 - Ett naturligt & balanserande val

Del av innehåll: Kroppens olika energidrifter, stress inifrån, naturligt och främjande, återhämtning, balans

Syfte:  Att du får en grundläggande förståelse för vad kosten kan ha för inverkan på din personliga hälsa och att du ska få utforska kring ditt eget kostliv och önskad förändring. Syftet är också att du ska få ta del av en modell för att kunna använda ett medkännande förhållningssätt i ditt kost- och hälsoliv.

6 - Ett hållbart & tryggt kostliv

Del av innehåll: Trygghet i kostlivet, långvarighet, långsiktighet, kroppens jämnviktssystem, förändring, medkänsla

Syfte:  Att du ska få en överblick och röd tråd genom kursens delar. Få en förståelse för hur du med hjälp av kursens fyra medspelare kan leda dig själv mot dina önskade mål. Syftet är vidare att du ska kunna förvalta kursens innehåll, metoder och modeller till det du beöver för ditt trygga hälso- och kostliv. 

Dina medspelare för ett tryggt kostliv

För att optimera dina förutsättningar slår kursen följe med fyra medspelare. 

MOD -

Att ta steget och förbereda för resan

TRYGGHET -

Att skapa en stabil grund, inblick och förståelse

MOTIVATION -

Att utforska den inre glöden och tänkbara fördelar

SJÄLVKÄNSLA -

Att finna långsiktighet, lugn & tillit för en hållbar och självsnäll hälsa

Läs mer om dessa

Ta mig dit

Vad du får ut relaterat till kursens syfte

När jag tog fram den här kursen var jag angelägen om att skulle skapa ett utrymme för dig att upptäcka nya värdefulla perspektiv att addera i ditt liv. Trots att kursen innehåller omfattande teoretiska delar, så är huvudfokus hela tiden du och ditt hela jag.

Kost kan vara ett känsloladdat ämne och ett ämne kopplat till både skuld och skam. Att få känslan, eller till och med få höra, om de "fel" en gör måste verkligen svida för en person som kämpar så oerhört hårt och försöker göra alla rätt för sitt välmående. "Gör mer av det här eller mindre av det här", "detta är bra för dig och detta ska du låta bli". Det är långt ifrån konstigt att det kan kännas som ett enda stort misslyckande när det finns så många uppfattningar, bedömningar och råd runtomkring oss.

Vi präglas och möts ständigt av normer, ideal eller fördomar, och vi bombarderas av oombedda råd. Detta vill den här kursen sätta krokben för! I stället lyfts en rejäl touch av empati, medkänsla och förståelse in. De gynnsamma egenskaperna i dig tillåts få ta plats och skina framför sådant vi lärt oss att vi ska mota bort. 

Den du är eller hur du ser ut får aldrig stå i vägen för din chans till självförverkligande, trygghet eller välmående.

Hos mig är du precis den du är, och du tillåts växa dig stark och trygg i ditt unika du utan några som helst krav på resultat eller prestation. Jag önskar inget hellre än att du ser mitt lilla kryp-in som en plats där du kan känna tillit och där du får en chans att riva ner det som inte längre gynnar dig i ditt välmående.

Kursen är ett resultat av "mitt hela jag". Du får ta del av min samlade paketering av allt jag är, min kunskap och mina många års erfarenheter. Du får ta del av en stor portion ödmjukhet och förståelse i hur förjävlig och oförutsägbar ohälsa kan vara, men också en stor dos hopp om en ljusare tillvaro trots dåliga odds. 

Läs hela min historia här.

Är du redo att skapa ett tryggt kostliv?

Såklart!

Beräknad lansering är höst/vinter 2022. 

När?

Grunda : 

Du får tillgång till alla kursdelar direkt och genomför när det passar dig

Fördjupa & Utveckla:

Du får tillgång till alla kursdelar direkt och genomför när det passar dig. Hälsoutvecklande samtal bokas separat.
Rekommenderad tidsperiod för genomförande av kursen är ca 6-12 veckor. Rekommenderat samtalsintervall är ca 1-2 veckors mellanrum.

Var & Hur?

Kursen genomförs på distans. Du behöver bara tillgång till en skärm/platta av något slag.
Hälsoutvecklande samtal sker via videosamtal, likaså här behöver du tillgång till en skärm/platta/mobil.

När du gör en intresseanmälan till kursen får du tillgång till ytterligare information och priser. Intresseanmälan är ej bindande så du kan bestämma dig i lugn och ro. 


Här finner du svar på några av de vanligaste funderingarna

Var kan jag se priser?

Du finner priserna på mina samtalspaket i menyn tjänster och sedan vid info om samtalspaketen. Om du är intresserad av att gå något av mina kurspaket så gör du en förfrågan via formuläret du finner från kurssidan eller klickar här. Du får sedan all information/pris med vändande post.  Du bestämmer dig sedan i lugn och ro innan du bekräftar eller bokar något. Du har alltid möjlighet att boka in ett kostnadsfritt samtal eller maila dina funderingar om du är osäker.

Behöver jag någon speciell utrustning eller program för att kunna gå kursen?

Du behöver tillgång till en skärm. Kursdelarna är inspelade och de hälsoutvecklande samtalen kommer ske via videolänk eller dylikt. Eventuellt kan du behöva hämta en (gratis) app för detta.

Vilken tid sker hälsoutvecklande samtal?

Tiderna som erbjuds kommer framförallt att beläggas sen eftermiddag, kväll eller helger. Om det uppstår en situation där det är svårt att få till det så finner vi en lösning för dig.

Kan man se kursen när man vill?

Ja. Du får tillgång till kursdelarna och kommer att kunna se dem när det passar dig. Efter kursen är genomförd kommer du ha tillgång till materialet i cirka sex månader.

Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag?

Skatteverket har sedan årsskiftet 2021/2022 tagit bort listan som innehåller exempel över friskvårdsaktiviteter som är godkända. Kostrådgivning, eller kurser som innefattar kostrådgivning, är sedan tidigare godkända aktiviteter vilket tycks möjliggöra att använda bidraget. Dock finns det vissa generella regler och riktlinjer att känna till, läs mer här. Kontrollera alltid med din arbetsgivare eller skatteverket om du är osäker.

Saknar du svar på din fråga?

Kontakta mig!

Passar samtal dig bättre?

Kanske är kursen inte det du söker utan föredrar individuella  hälsoutvecklande samtal? Klicka nedan för att ta del av mina samtalserbjudanden.