Boka kostnadsfritt samtal Föranmäl kursintresse

Ett tryggt kostliv

Denna sida innehåller det mesta du behöver veta om kursen

Kursen möjliggör för dig att upptäcka och lära vad som är hållbart för dig och din hälsa. Genom blandade metoder kommer du att ta del av teori och praktiska moment, och på andra sätt utforska vad som är med och bidrar till ett tryggt och varaktigt kostliv. 

Vill du göra en intresseanmälan?

Ja tack

Tre olika kurspaket för ditt unika behov

Grunda - För dig som kunskapstörstar men som gärna planerar, ror och styr själv
Motivera - För dig som vill fördjupa inom motivation eller individuella mål
Utveckla - För dig som vill optimera din hälsa & utforska fältet inom personlig utveckling
För helhetsförståelse och kunskap

Grunda

Står du redo att göra en förändring i ditt hälso- eller kostliv och önskar utforska, lära eller genomföra på egen hand? I så fall lämpar sig detta paket väl för dig.

Kanske söker du kunskap, vill skapa förståelse eller hitta en stabil grund för vad som styr dina hälsoval och hur du kan underlätta arbetet framåt? Kanske har du gjort tidigare förändringar men inte funnit varaktighet eller hållbarhet i dina vanor? 

Vad ingår?

Kursen består av sex kursmoduler där varje modul är ca 60-120 minuter långa. Du lyssnar och genomför kursmodulerna när det passar dig, det enda du behöver är tillgång till en skärm.

För dina individuella mål

Motivera

Passar förslagsvis dig som önskar förvalta kursinnehållet och upptäckterna du gör och därefter vill påbörja implementering i ditt liv. Resan börjar där du befinner dig oavsett om du har ett specifikt mål eller ett diffust önskeläge.

Vad ingår? Förutom kursmodulerna som ingår, så får du två hälsokonsultationer med mig. Att kombinera kursen med hälsokonsultation kan bidra med en extra skjuts och motivation i din önskade förändring.

I samtalen utforskar vi bl.a. kring nuvarande situation, dina individuella behov och vad du behöver för att lyckas eller motiveras.

Ett samtalstillfälle är 50 minuter långt och sker via videosamtal (alt telefon).

För din personliga utveckling

Utveckla

Detta paket passar kanske dig som vill ta ett större omfång i din personliga utveckling. Kanske har du kämpat många år i ohälsa? Här finns gott om utrymme att arbeta än mer på djupet med dig själv, ditt kostliv och ditt hälsoliv.

Genom exempelvis kunskapsförmedling, praktiska moment, utbyte med andra, motiverande samtal och tid för egenreflektion, ökar dina möjligheter att finna en långsiktig trygghet i dina önskade mål.

Vad ingår? Kursens alla moduler, tre hälsokonsultationer med mig och två gruppcoachningsträffar (videomöte) med andra kursmedlemmar. Det sistnämnda är förstås frivilligt men rekommenderas varmt för utbyten och nya perspektiv. Du får också tillgång till ett slutet gruppforum.

Ett samtalstillfälle är 50 minuter och en gruppträff är lite drygt en timme. 

Har du bestämt vilken din trygga väg blir?

Yes! 

Sex fullsmockade kursmoduler

Oavsett vilket paket du väljer ingår sex gedigna kursmoduler eller kurstillfällen som vardera är ca 60-120 minuter långa. Varje modul innehåller teoretiska och/eller praktiska moment, reflektioner eller övningar.
1 - Kostlivet tar form 

Del av innehåll: Formande, präglingar, gener, hjärnan, drifter, beroenden, normer, ideal, allmänna kostråd, ätmönster, triggers, känslomat

Syfte: Få en inblick kursens mål, en kunskapsbas i inre och yttre faktorer som kan påverka våra val i kostlivet samt en grundläggande förståelse för hur det går att synliggöra och göra något hjälpsamt i egna tankar, känslor eller beteendemönster.

2 - Stärkande hälsa och olika perspektiv

Del av innehåll: Människosyn, livsåskådning, världsuppfattning, värderingar, främja hälsa vs motarbeta ohälsa, meningsfullhet, drivkrafter

Syfte: Att ytterligare vidga kring olika faktorer som kan vara med och styra eller påverka oss när vi betraktar omvärlden eller oss själva. Syftet är även att öva på att ha ett främjande och stöttande förhållningssätt i kostlivet.

3 - Tänd den inre glöden, fysiologin i kostlivet 

Del av innehåll: Ditt varför och inre glöd, stegvis förändring och motgångar, näringsupptag, näringsfysiologi, tarmhälsa, matsmältning, immunförsvar, inflammatoriska tillstånd

Syfte:  Att du får möjlighet att utforska och definiera kring motivation och steg framåt. Syftet är även att få en förståelse hur kroppen kan tillgodogöra sig energi och hur näringsstatus hör ihop med olika hälsotillstånd.

4 - En inombords resa med inspiration från bordet

Del av innehåll: Livsmedelsgrupper, metabolt syndrom, insulinresistens, blodfettsrubbning, kostrykten, långtidsstress

Syfte:  Få en grundläggande förståelse för hur olika livsstilsfaktorer kan vara med och påverka tillstånd i våra kroppar samt en förståelse för sambanden mellan stress, inflammation och återhämtning. Även vad som kan ske på kort eller på lång sikt i kroppen vid olika livsstilsvanor.

5 - Ett naturligt och balanserande val

Del av innehåll: Kroppens olika energidrifter, stress inifrån, naturligt och främjande, återhämtning, balans

Syfte:  Få en grundläggande förståelse för hur olika kost kan påverka oss samt reflektera kring dessa i relation till vem du är och dina behov. Syftet är också att du ska få träna på ett medkännande förhållningssätt för en balans i kostlivet.

6 - Ett hållbart & tryggt kostliv

Del av innehåll: Trygghet i ditt kostliv, långvarighet, långsiktighet, kroppens jämnviktssystem, förändring, medkänsla

Syfte:  Få en överblick och röd tråd i alla kursens delar. Få en förståelse för hur du med hjälp av kursens fyra stöttepelare kan leda dig själv mot ett tryggt kostliv även vid motgångar eller annat resultat än förväntat. Syftet är vidare att du ska kunna se ditt hela jag och förvalta kursens innehåll till det som du behöver.

Dina medhjälpare för ett tryggt kostliv

För att optimera dina förutsättningar slår kursen följe med fyra stöttepelare

MOD -

Att ta steget och förbereda för resan

TRYGGHET -

Att skapa en stabil grund, inblick och förståelse

MOTIVATION -

Att utforska den inre glöden och tänkbara fördelar

SJÄLVKÄNSLA -

Att finna långsiktighet, lugn & tillit för en hållbar och självsnäll hälsa

Läs mer om dessa

Ta mig dit

Vad gör denna kurs unik?

När jag skapade kursen ville jag erbjuda mer än bara ren kunskapsförmedling. Visst innehåller kursen omfattande teoretiska delar, men huvudfokus är hela tiden du, och inte vad som exempelvis läggs på tallriken. Det finns ingen anledning för mig att hålla låda om vad du ska göra när jag inte vet något om dig. 

Kost är ofta ett känsloladdat ämne. Jag har genom åren tagit del av många historier med både skuld och skam inblandat. Att få höra om de "fel" en gör måste verkligen svida för en person som försöker göra alla rätt och slutligen söker hjälp. "Gör mer av det här eller mindre av det här" osv. Det är inte alls konstigt att det ibland känns som ett enda stort misslyckande när det finns så många uppfattningar och bedömningar av andra.

Vi präglas och möts ständigt av normer, ideal eller fördomar, och vi bombarderas av oombedda råd. Detta vill den här kursen sätta krokben för! I stället lyfts empati och förståelse in, där de gynnsamma egenheterna i dig får skina framför eventuella brister att påtala. Vem du är eller hur du ser ut får aldrig stå i vägen för din chans till självförverkligande eller välmående.

Jag arbetar med en rejäl touch av medkänsla och ödmjukhet. Vi är människor och kommer emellanåt att begå misstag, detta betyder inte att vi har misslyckats. Ingen förtjänar att bli piskad på, eller uppleva skam och skuld i sitt hälso- och kostliv. Hos mig får du vara precis den du är och växa dig stark och trygg i ditt unika du!

Mina egna erfarenheter, kämpande, motgångar och mörker kommer förhoppningsvis också kunna bidra med ytterligare bredd i kursens innehåll. Ta del av min historia här.

Vill du skapa ett tryggt kostliv?

Såklart!

När?

Kursen lanseras troligtvis sommaren/hösten 2022. Innan dess är du välkommen att göra en intresseanmälan för att få besked när den finns tillgänglig! 


Grunda eller Motivera: Du får tillgång till kursmodulerna direkt och genomför dessa när det passar dig
  • observera att kursen beräknas finnas klar till sommar/höst 2022
Utveckla: Du får tillgång till den första modulen på ett specifikt kursdatum. Detta för att synka med övriga deltagare inför gruppträffar. Varje modul släpps löpande med ca 1-2 veckors mellanrum men du genomför dem när det passar dig. 
  • Beräknad kursstart för Utveckla är hösten 2022*

*Exakt datum presenteras längre fram, passa på att anmäla ditt intresse redan idag då det är begränsat antal platser för Utveckla (ej bindande).

Beräknad eller rekommenderad tidsperiod för genomförande av av kursmodulerna är ca 6-12 veckor. Detta beror förstås på hur tätt du önskar genomföra varje modul. Om hälsokonsultationer eller gruppcoachning ingår i ditt paket, bokas dessa in separat enligt överenskommen tid.

Var & Hur?

Kursen genomförs på distans från där det passar dig, du behöver bara en skärm. Konsultation och gruppträff sker via videomöte.
Om du anmäler dig till Utveckla kommer du att erbjudas att få tillgång till ett gruppforum där du kan chatta med andra deltagare. Kanske vill du dela med dig av din resa, ställa frågor, få stöttning eller stötta andra i gruppen. Du kommer därmed behöva ha tillgång till det forum som används (t.ex. Facebook, What's App). OBS! Gruppen är privat och enbart för dig, mig och övriga gruppmedlemmar.

Här finner du svar på några av de vanligaste funderingarna

Behöver jag någon speciell utrustning eller program för att kunna gå kursen?

Du behöver tillgång till en skärm. Modulerna är inspelade och konsultationerna kommer ske via videolänk eller dylikt. Eventuellt kan du behöva hämta en app för detta (tex Zoom, What's App). För dig som bokar Utveckla så kommer du bli erbjuden delaktighet i en gemensam grupp med andra kursdeltagare och kan bli ombedd att ha ett konto på tex Facebook eller Whats app.

Vad händer om jag inte kan närvara på gruppträffarna med de andra kursmedlemmarna (Utveckla)? 

Jag kommer att erbjuda olika tider för när gruppträffar kan ske. Varje deltagare kommer få ange när de kan och det tillfälle där flest antal kan närvara kommer att bokas. På grund av integritetsskäl går dessa inte att spela in och dela i efterhand. Jag kommer göra vad jag kan för att så många som möjligt skall kunna närvara. 

Vilken tid på dagen sker konsultationer eller gruppsamtal (Motivera, Utveckla)?

Tiderna som erbjuds kommer framför allt att beläggas sen eftermiddag, kväll eller helger. Tider bokas enligt överenskommelse i bokningsprogram eller via kontakt med mig.

Kan man se modulerna när man vill?

Ja. Du får tillgång till kursmodulerna och kommer att kunna se dem när det passar dig. Om du bokar Utveckla så släpps varje modul med ca 1-2 veckors mellanrum för att försöka synka och hålla ett tempo för alla deltagare att genomföra.

Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag?

Skatteverket har sedan årsskiftet 2021/2022 tagit bort listan som innehåller exempel över friskvårdsaktiviteter som är godkända. Kostrådgivning, eller kurser som innefattar kostrådgivning, är sedan tidigare godkända aktiviteter vilket möjliggör att använda bidraget för hälsokonsultation. Dock finns det vissa generella regler och riktlinjer att känna till, läs mer här. Kontrollera alltid med din arbetsgivare eller skatteverket om du är osäker.

Var kan jag se priser och bokningsinfo?

Du finner priserna på mina olika samtalserbjudanden i menyn tjänster och sedan vid info om samtalspaketen. Om du är intresserad av att gå ett av mina kurspaket så gör du en förfrågan via formuläret du finner från kurssidan eller klickar här. Jag kommer därefter att skicka bokningsinformation och priser till dig med vändande post.  Du bestämmer dig sedan i lugn och ro innan du bekräftar eller bokar något. 

När sker gruppcoachningen (Utveckla)?

I paketet Utveckla ingår två gruppcoachningstillfällen (distans). Den första träffen kommer att ske ungefär mitt i kursen och det andra tillfället mer mot slutet av kursen. Detta kan variera något beroende av grupp, antal deltagare eller andra faktorer. 

Saknar du svar på din fråga?

Kontakta mig!

Passar samtal dig bättre?

Kanske är kurs inget för dig och du finner det mer intressant att boka en individuell hälsokonsultation?