Boka kostnadsfritt samtal Föranmäl kursintresse

Dina medspelare för ett tryggt kostliv

Dessa fyra stöttepelare är följeslagare under kursens alla delar. Syftet är att omfamna ditt hela jag och öppna upp för en helhet och trygghet i din hälsoresa. På så sätt ökar dina chanser att de förändringar du vill göra blir både hållbara och långsiktiga. 

MOD - Att våga

Exempel på vad mod kan vara
 • Möta dina och andras rädslor

 • Möta egna och andras förutfattande meningar

 • Möta dina egna och andras tvivel

 • Möta dina och andras fördomar 

 • Möta känslor kring att misslyckas

 • Möta starka viljor eller drifter

 • Möta hjärnspöken 

 • Möta ångest eller känslor av att vilja fly eller ge upp

 • Möta och ta dig över hinder på vägen

 • Möta andras intressen och åsikter i vad som är bäst för dig


Mod är att känna rädsla men att göra det ändå

TRYGGHET- En stabil grund

Exempel på sådant som kan skapa trygghet
 • Att känna stöd från andra

 • Vetskapen att basala behov kan uppfyllas 

 • Avsaknad av stress eller prestation, "bara vara"

 • Kunskap och begriplighet

 • Att känna tillit och förståelse (för sig själv eller från andra)

 • Återhämtning, lugn andning etc.

 • Förståelse vid misslyckanden eller motgångar


Trygghet är att tappa bort sig utan att gå vilse

MOTIVATION - Din drivkraft till förändring

Exempel hur motivation kan stärkas
 • Dina vinster behöver väga tyngre än vad du har i aktuell situation

 • Ha tillit, förståelse och acceptans vid motgångar

 • Fira framgång och värdesätt dig själv (inte prestationen)

 • Minska högt satta krav

 • Be om hjälp 

 • Självsnällhet 

 • Stöd från andra, glädje

 • Rimliga mål 

Motivation är vad som får dig att sätta i gång

SJÄLVKÄNSLA - För hållbarhet och långsiktighet

Exempel som kan bidra till självkänsla
 • Att försöka är tillräckligt bra oavsett resultat

 • Uppskatta eget tålamod, energi, försök och kämparanda

 • Ge en hjälpande hand när du fallit

 • Stötta vid motgång 

 • När kroppen eller hjärnan begränsar dig kan du tacka för hårt arbete

 • Tala och tänk vänligt om, och till, dig själv

 • Le eller säg något vänligt när du möter din spegelbild 

 • Var tydlig med gränsdragningar för din hälsa

Självkänsla kan leda till en frihet att göra vad du vill

Intresserad av kursen?

Gå vidare och anmäl ditt intresse direkt eller läs mer på kurssidan