Kursinfo
hälsoresa, ohälsa, sjukdom, må dåligt, stress, värk, kost, återhämtning

"Mitt mission är att människor ska upptäcka vad som bidrar till trygg och individuell hälsoutveckling"

Jag intresserade mig tidigt för hälsa och slukade det mesta jag trillade över inom kroppen eller anatomi. Alltsammans lagrades i en kunskapsbank men som saknade förankring och värde. Jag förstod inte hur jag skulle använda det i praktiken.

I början av 2012, efter flera år av sjukdom och ohälsa, blev jag varse hur avgörande kosten var för mitt välmående. Med en livsstilsförändring började jag leva igen!

Jag hade några år tidigare diagnostiserats med Fibromyalgi, Sjögrens Syndrom och PCOS. Jag led av bl.a. migrän och spänningshuvudvärk. Jag minns tiden som en blandning av sjukskrivning, utbrändhet, nedstämdhet, värk, energilöshet, trötthet, uppgivenhet, sorg, mörker och annat helvete. Listan över "ohälso-symtom" var oändlig och det tog aldrig slut.

Jag gick från att vara en högpresterande, idrottsaktiv, glad, energisk och omtänksam person, till ett utslaget kolli med ett inombords mörker, ångest, oro och bristande ork för mig själv och min omgivning. Min fysiska kropp var helt urladdad och det fanns ingen strategi för att ladda batterierna på nytt. Förutom sjukdomsbesvär, mögelkänslighetsbesvär, svår B12-brist mm, så hade år av stress, press, slitage, själv-piska och självkritik skadat mig hårt.

Min stora vändpunkt skedde i ett första steg i januari 2012. Jag har sedan dess värdesatt min hälsa varje dag. Jag har arbetat på så många olika hälsoplan att jag skulle ha en skyskrapa om varje plan genererat en våning.

Märkligt nog så har dessa långa och djupa svackor, sjukskrivningar, utbrändhet, 30-tal akutbesök, sjukhusinläggningar och två intensivvårdsinläggningar, gett mig en gränslös kärlek, insikt och tacksamhet i livet. Jag har äntligen slutat kämpa emot och jag förstår istället hur jag kan förvalta alltsammans! Mina erfarenheter har lett mig vidare till en kunskapstörst, styrka, förändring och en innerlig önskan att göra gott för andra - för jag vet att det är möjligt! Detta är en del av "mitt varför", en drivkraft större än något annat och som aldrig hade varit lika stark utan ”min resa”.

På frågan vad jag ska bli när jag blir stor, så har det givna svaret alltid varit att hjälpa andra. Jag har länge känt att det är mitt kall och jag är övertygad att det är därför jag fått smaka på livets prövningar den hårda vägen.

Jag skulle nog säga att min främsta expertis är inom stress- och kostrelaterade frågor. Jag läste till kostrådgivare 2012. Därefter har jag bl.a. vidareutbildat mig till hälsopedagog. Jag har studerat och läst kurser inom exempelvis träningslära, motiverande samtal, ledarskap, mindfulness, DNRS, hormoner, pedagogik, stress, andning, psykisk ohälsa, yoga och reiki. Jag har ett särskilt intresse och kompetens inom compassionteorin.

Utöver hälsa så ligger pedagogik och didaktik mig varmt om hjärtat. Jag har i många år haft yrkesroller inom projekt, service, utbildning och förbättringsutvecklingar. Jag har haft flera koordinerande roller och jag månar om att syfte och värde ska finnas med i det jag paketerar, och allra viktigast; att skapa förståelse och delaktighet för en jämlik inkludering.

Jag tror på ett arbete med självkärlek utan piska. Vi trampar alla snett emellanåt, det blir inte fler raka tramp för att vi påpekar eller lägger energi när det händer. Förvaltar vi energin ödmjukt, rätt och sparsamt finner vi lättare tag om den glöd som kan flamma upp och leda till ett mer autentiskt hälsoliv. Min roll är att finnas som stöd för dig när du utforskar och utvecklar detta.


Jag ser fram emot din kontakt

Välkommen att sända en fråga, synpunkt eller fundering till mig - gör det hellre än att hålla det för dig själv, jag svarar!